skip to Main Content
Bibbers is een onderdeel van de ADF stichting | Tekeningen: Michiel Offerman | Teksten: ADF stichting

Informatie voor ouders en leerkrachten

Zeven procent van de Nederlandse kinderen heeft last van angstklachten. Goede informatie en hulp, zeker ook voor kinderen, is er nog veel te weinig. Vandaar dat de Angst, Dwang en Fobie stichting deze website heeft gemaakt.

Iedereen is wel eens bang. Dat is heel natuurlijk en eigenlijk ook wel handig als er echt gevaar dreigt. Maar wat nu als je vaak heel erg bang bent als het helemaal niet nodig is? Kinderen blijven uit angst thuis van school of raken zo bang en verdrietig dat ze er ziek van worden. Ze kunnen met vage klachten aankomen, zoals buikpijn, omdat ze vaak niet goed kunnen verwoorden wat hun dwars zit.

Voor het welzijn van het kind is het belangrijk om te signaleren of er angst in het spel is en als dit zo is, het kind te helpen om hierover te praten. Op deze site kunnen kinderen op een speelse manier allerlei informatie vinden over angst en krijgen ze tips. Er zullen steeds nieuwe spelletjes en angsttestjes op staan. Ouders en leerkrachten kunnen samen met het kind de site ontdekken. Er staat uitleg over allerlei vormen van angst waardoor meer inzicht ontstaat in

het probleem en de mogelijkheden voor hulp. Ouders en leerkrachten doen hierdoor ideeën op hoe het kind te helpen. De site helpt mee om het taboe dat helaas nog steeds aan angstproblemen hangt, te doorbreken en bespreekbaar te maken. Helaas zijn er nog niet overal voldoende behandel-mogelijkheden voor kinderen. De ADF stichting kan u helpen met het vinden van gespecialiseerde professionals.

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u het idee dat uw kind misschien gebaat is bij professionele hulp, dan kunt u een e-mail sturen naar  sturen. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een van de medewerkers van de ADF stichting  op 0343 – 753 009 (werkdagen van 9.00- 13.30 uur).

Klik hier voor de website van de ADF stichting 

Stop Je Angst

Speciaal voor jongeren met angsten, dwangen of fobieën is er een aparte website, stopjeangst.nl

Back To Top